chocolat122

19 tekstów – auto­rem jest cho­colat122.

Chodząc po nieoświet­lo­nych alejach
Pod­chodzi do mnie przy­pad­kiem
''Jes­tem zbyt zajęta, by­ciem je­go, by za­kochać się w kimś innym''
Odchodzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lipca 2017, 19:22

Chandra

Myśla­mi jes­tem da­leko by nikt nie uj­rzał łez
Uciekam w kierun­ku niez­na­nym by w nich za­topić się
Żaden z dro­gow­skazów nie po­może mi, wiem
Jes­tem uwięziona, w prze­paści tuż nad dnem
Wy­dos­tać się zbyt ciężko, chcę uwol­nić się
Ktoś tu przyszedł, uj­rzał roz­le­wis­ko łez
Szu­kać zaczął prędko lecz za późno jest
Mnie już tu­taj nie ma uto­piłam się. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 czerwca 2017, 23:08

Ewokacja

Ucichłeś la­ta temu
zwiał cię je­sien­ny wiatr
błąkasz się gdzieś wśród opuszczo­nych serc
szu­kając drogowskazów
do naszych wspomnień. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 kwietnia 2017, 19:37

Dezerter

Wy­parłam się sa­ma siebie
Wstyd ludzi w zgiełku
Wys­sijcie mnie z tłumu. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 stycznia 2017, 19:40

Chcę za­pom­NIEć o to­bie i po­wie­dzieć koCHAM jednocześnie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 marca 2015, 14:21

Sen­ty­men­talny twój smak i to w ja­ki sposób przy­tulasz moją samotność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 marca 2015, 19:00

Nieznajomi

Kiedyś się spot­ka­my
swe smut­ne oczy za­nurzę w twoich
od­dechy złączy­my w je­den
by po chwi­li
odejść ko­lej­ny raz
prze­cież już od daw­na się nie znamy. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lutego 2015, 21:21

Kocham cię, tyl­ko może trochę ciszej... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 4 lutego 2015, 16:30

Myśli dnia codziennego

I cicho
I mało
I myślę
Tak spo­ro
O tobie
O so­bie
O kwiatach
O ma­kach
I ser­cu
Nie swoim
Dbam tylko
O twoje 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 lutego 2015, 22:08

Utrata

Zatęsknisz
za sma­kiem jej ust
uro­nisz mi­liony łez
wspo­minając każdą
po­wiadam każdą
chwilę spędzoną z nią.
Pew­ne­go dnia
będziesz usychał
z tęsknoty
obumierał
pew­ne­go dnia
o pew­nej porze
pożałujesz
opuszcze­nia ko­biety
która po­daro­wała ci 
cały swój świat. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 lutego 2015, 20:32

chocolat122

jestem sobą, człowiekiem z wielkimi marzeniami :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chocolat122

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 czerwca 2017, 21:56chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Nie umiem Cię nie [...]

1 czerwca 2017, 23:31chocolat122 sko­men­to­wał tek­st brak re­cep­ty po­daro­wana jest [...]

1 czerwca 2017, 21:56chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Tylko miłość ogłupia tak, [...]

24 kwietnia 2017, 20:30chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Lacrimosa

12 kwietnia 2017, 19:42chocolat122 sko­men­to­wał tek­st cdn.  

8 stycznia 2017, 20:23chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Nie ciało zdo­bi człowieka [...]

8 stycznia 2017, 20:22chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Kiedy(ś) na­dej­dzie Nasze jut­ro....  

8 stycznia 2017, 11:43chocolat122 sko­men­to­wał tek­st Wśród posłów, wielu osłów. cho­colat122: [...]

8 stycznia 2017, 11:43chocolat122 sko­men­to­wał tek­st najwięcej uczą nas ludzie [...]

8 stycznia 2017, 11:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dezerter